Finansowa i rzeczowa obsługa inwestycji

Pozyskiwanie formalnych pozwoleń i licencji

Podwykonawcy i zawieranie umów projektowych

Odpowiedzialność za planowanie, budowę i odbiory

Eksploatacja i obsługa techniczna

Gwarantowana dostępność i efektywność energetyczna

Nadzór i kontrola instalacji z centrali GETEC (24/7)

Zarządzanie paliwem

Jeden punkt kontaktowy dla zadań energetycznych