Możemy stać się Twoim dostawcą energii!

GETEC to europejski koncern doskonale rozumiejący potrzeby nowoczesnego biznesu i ekonomii, zarówno w gospodarkach stabilnych, jak i transformujących się i silnie rozwijających.

Doskonałe rozumienie balansu pomiędzy potrzebami bieżącymi, perspektywami rozwoju, obwarowaniami środowiskowymi i dostępnością kapitału stanowi o sile GETEC jako partnera po Twojej stronie.

Dziesiątki instalacji i systemów oraz tysiące miejsc pracy w całej Europie są doskonałym dowodem naszych kompetencji. Doświadczenia zebrane przy współpracy z praktycznie każdą branżą mogą być dla Ciebie solidną bazą do rozpoczęcia współpracy, podnoszenia efektywności i generowania większych profitów, również poprzez oszczędności.

5400 MWt

Zainstalowanej mocy

11500

Instalacji w Europie

2200 Pracowników

Zatrudnionych w GETEC

93 %

Energii z paliw niewęglowych

Aktualny rynek energii oczami przedsiębiorców

Dane z rynku pokazują, jak dynamicznie i nie zawsze przewidywalnie potrafią kształtować się ceny energii lub czynników, które mają na jej cenę bezpośredni wpływ.

Niezależne badania rynku uświadamiają, że dla wielu przedsiębiorców zmiany te stanowią podstawę troski o dalsze losy ich firm.

Przedsiębiorcy z całej Europy mają podobne troski. Część z nich prowadzi działania bardzo zależne od cen energii i to właśnie oni szukają w tej chwili wyjątkowo intensywnie nowych rozwiązań. Kontrakting oferowany przez GETEC może dostarczyć rozwiązania wielu problematycznych sytuacji.

Giełdowe ceny energii elektrycznej w latach 2000 – 2022 w PLN / 1 MWh

Ceny uprawnień do emisji CO2 od 01.2014 do 02.2023 w PLN/tCO2

Jakie działania podjąć?

Nie tylko w Polsce rozmawiamy z naszymi bieżącymi i przyszłymi klientami o sytuacji na rynku energii. Słuchamy ich obaw i oczekiwań a następnie wspólnie wypracowujemy modele działań, które pomagają w realizacji planów.

Obawy związane ze zmianami na rynku energii

 • braku stabilności cen energii
 • konieczności inwestycji w infrastrukturę powiązaną z energią – zarówno jej wytwarzaniem jak i wykorzystaniem
 • pozyskaniem finansowania dla działań bieżących i inwestycji niezbędnych z adaptacją do zmian rynku
 • zaangażowaniem dużej części kapitału w inwestycje w długoterminowe, powiązane z wytwarzaniem lub oszczędzaniem energii
 • wysokiej ceny przeprowadzenia procesu dekarbonizacji

Czego oczekują przedsiębiorcy?

 • stabilnych cen energii, umożliwiających długoterminowe planowanie, bez ograniczeń dla rozwoju
 • długoterminowego zabezpieczenie dostępu do energii w kontekście zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa i rynku
 • właściwego planowania i zniesienia czynników ryzyka związanych z procesem dekarbonizacji
 • więcej kapitału na działania w obszarze core-business
 • pozyskania lub wzmocnienia wizerunku ekologicznie działającego przedsiębiorstwa w odpowiedzi na rosnącą świadomość i zainteresowanie klientów i konsumentów

Dlaczego współpraca z GETEC POLSKA może być korzystna również dla Ciebie ?

Z chęcią podzielimy się najlepszymi praktykami i wypracowanymi scenariuszami działań również z Państwem.

Naszą siłą są praktyczne i sprawdzone rozwiązania wypracowane w całej Europie – w wielu tysiącach realizacji dla praktycznie każdej z branż!

#Kontrakting

#Trigeneracja

#TańszaEnergia

#PewnyDostęp

#Dekarbonizacja

 • Know how w zakresie wytwarzania energii i zarządzania infrastrukturą energetyczną w skali nieosiągalnej dla pojedynczej instytucji

 • Doskonała znajomość obowiązujących i nadchodzących regulacji prawnych

 • Stabilność i partnerstwo na rynkowych zasadach, również z możliwość przedterminowego zakończenia kontraktu

 • Pomagamy uwolnić Twój kapitał na działania doraźne, związane z core businessem

 • Budujemy zakłady energetyczne od podstaw lub modernizujemy istniejące - To zależy tylko od Twoich potrzeb.

 • Kontrakting = Finansujemy i obsługujemy zakład energetyczny za własne środki a Ty płacisz wyłącznie za odebraną energię!

 • PRAKTYCZNIE KAŻDEGO DNIA MOŻESZ LICZYĆ KORZYSĆI ZE WSPÓŁPRACY

#Biomasa

#FitFor55

#FinasowanieEnergetyki

#BezpiecznaEnergia

#ZielonaEnergia

getec-ico-80

GETEC

Zrealizujemy wszystkie etapy procesu dostarczania niezbędnej Ci energii

Finansowa i rzeczowa obsługa inwestycji

Pozyskiwanie formalnych pozwoleń i licencji

Podwykonawcy i zawieranie umów projektowych

Odpowiedzialność za planowanie, budowę i odbiory

Eksploatacja i obsługa techniczna

Gwarantowana dostępność i efektywność energetyczna

Nadzór i kontrola instalacji z centrali GETEC (24/7)

Zarządzanie paliwem

Jeden punkt kontaktowy dla zadań energetycznych

Spotkajmy się!

Sprawdź, dlaczego tak wiele firm zdecydowało się na współpracę z nami.

Napisz lub zadzwoń!